Recensioner

Nr 2-2015
April i anhörigsverige av Susanna Alakoski

Vi bara lyder av Roland Paulsen

Familjen Vinge av Maria Sandel

Fri höjd och arton andra noveller– antologi

Svart kaffe av Mats Hansson

Slutsnackat red. Frances Tuuloskorpi

Berättelser från länge sedan/
Barn och datorer och femtio fantastiska år av May-Len Lyth

Nr 1-2015
Skymningsporten
av Jeanette Winterson (nr 1-2015)

Himlen bar inga moln av Doris Dahlin (nr 1-2015)

Rött uppror av Pierce Brown (nr 1-2015)

No country av Sonali Perera (nr 1-2015)

Verktygsbod av Bernt-Olov Andersson (nr 1-2015)