21 nummer: Nr 1/2015-1/2020

Sedan starten har KLASS kommit ut med 21 nummer. Chefredaktör för dem alla har varit Jane Morén. Nu slutar Jane och lämnar över chefredaktörskapet till Beata Hansson och Carola Ankarborg att driva tidningen vidare med frilansar. Nästa nummer, nr 2-2020 kommer 15 maj, manusstopp 10 april. Läs om alla nummer 1-2015-1-2020

KLASS ges ut av Föreningen Arbetarskrivare. Ansvariga utgivare har varit:
nr 1-2015-1- 2016 Torngy Karnstedt
nr 2-2016- 1-2018 Jenny Wrangborg
Nr 2-2018- Ewa Bergdahl

Kontakt med redaktionen@tidskriftenklass.se
Annonser: layout@tidskriftenklass.se
Prenumerationer och lösnummer: prenumeration@tidskriftenklass.se