Om KLASS

Tidskriften KLASS har som ambition att lyfta fram arbetarlitteratur och litteratur med klassperspektiv. Genom reportage, kritik, samtal och debatt hoppas tidningen att kunna föra fram viktiga frågor och litteratur i ljuset. Klass ger klassamhället ansikten!

Chefredaktör: Beata Hansson
Redaktör/layout/grafisk formgivare: Carola Ankarborg
Webbredaktör: Henrik Johansson

Redaktionsrådet:
Ewa Bergdahl
Henrik Johansson
Magnus Nilsson
Vesna Prekopic
Andreas Svanberg

Ansvarig utgivare: Karin Nilsson

KLASS ges ut av Föreningen Arbetarskrivare och ingår i medlemskapet på 250 kr. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år.

Utgivningsdatum: 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december.
Manusstopp annonser 4 veckor innan. Skicka till redaktionen@tidskriftenklass.se

 

Du kan läsa mer om Föreningen Arbetarskrivare här.

KLASS tilldelas Kulturtidskriftsstöd från Kulturrådet.

Tidskriften KLASS startades 2015 av Jane Morén, Torgny Karnstedt, Carola Ankarborg och Beata Hansson i Föreningen Arbetarskrivare.
(Historik om KLASS)