Nr 3-2017


Utkom 15 september 2017.
I årets tredje nummer får ni träffa Anna Jörgensdotter som bland mycket annat berättar hur skrivande kan ge mod att agera i verkligheten. Ni får också träffa Kjell Johansson som berättar hur han jobbar fram sina romaner och hur allt börjar med samma bild, varje gång, två små barn i ett tomt rum. Ni får också höra lite om Victor Estbys erfarenheter av det uppmärksammade projektet Nya röster han varit ledare och redaktör för. Vi träffar också Sara Granér, satirtecknare och ni får läsa litteraturprofessor Magnus Nilssons essä om arbetarlitteratur i tecknade serier.
Arbetarnas visor fortsätter med en ny sång tolkad av Fred Lane, vi har med ett fint porträtt av Karl Rune Nordkvist, en trogen realist, skrivet av Bernt-Olov Andersson och vi får träffa sopgubben Fransisco Leonel Acosta Artigas som berättar om sopstrejken och vad kampen betytt för honom. Vi har med två noveller i detta nummer, Annika Brinks Agda och Hilda om förbjuden kärlek på 50-talet, och Stellan Beckmans Och vi säger tack, om en dag på en snabbmatsrestaurang. Novellerna är illustrerade av Kristina Eriksson & Hans- Magnus Meincke och Martina Lundgren. Numrets dikter har skrivits av Stig Andersson och om hur hans dikter kom på vårt redaktionsbord får ni också veta. Till allt detta får ni ett refererat av Patti Smiths konsert på Gröna Lund skrivet av Doris Dahlin, en ledare, denna gång skriven av Beata Hansson, och en krönika skriven av Linnea Swedenmark, som reflekterar över när läsningen blir en lyx.

Recensioner detta nummer:
1947 av Elisabeth Åsbrink, Natur & Kultur
Brandvakten av Sven-Olof Karlsson, Natur & Kultur
Alla röster, alla ljus av Agneta Thomasin Svensson, Murbruk förlag
Solidärer av Anna Jörgensdotter, Bonniers förlag
Lösa förbindelser, antologi, red. Jenny Wrangborg, Leopard förlag

Redaktion:

Chefredaktör: Jane Morén, redaktör: Beata Hansson, redaktör och grafisk design: Carola Ankarborg.

Ansvarig utgivare: Jenny Wrangborg.

Nästa nummer kommer 15 december. Manusstopp 10 november. Annonser 21 november.
redarbetarskrivare@gmail.com