Dikt: Emil Boss

Skriv om ljuden tiden gör när den rör sig genom kroppen

det finns ett hundrasextioåtta timmar per vecka
det finns tjugofyra timmar per dygn
det finns sextio minuter per timme
det finns sextio sekunder per minut
det finns mätningar och kontroller
i manualer och modeller

i den första modellen finns en andra modell
och i den andra en tredje
någonstans därinne
går en försäljare till kassabåset
öppnar grinden
sätter sig ner
startar bandet
och börjar genast blippa varorna

här kan dikten börja
jag skriver till dig här
bland rörelsestudier och observationer
bland kartläggningar av sekunder
i en sorts glömska som upprepas ritas suddas ut

i kartläggningen av monteringslinan på husqvarnafabriken
upptäcktes att montörernas vänsterhänder varit overksamma under vissa av momenten

i kartläggningen av mottagningstider på Regionsjukhuset i Skövde
upptäcktes att patientsamtalen tagit längre tid än fastställandet av diagnoserna

i kartläggningen av städronder på lunds sjukhus
upptäcktes att mödravårdsavdelningens toaletter kunnat städas på trettiosex sekunder

det finns ett oavhängigt accelererande flöde
finns det ord som inte ökar hastigheten?

skriv om ljuden tiden gör när den rör sig genom kroppen
skriv om glömskan du kan räkna på dina tio fingrar
skriv om platsen dit din röst störtar ner när du säger att du bara är trött

skriv om orden som arbetar i oss med exakta manövrar
skriv om timmarna som noggrant viker ihop sig i det vita ljuset
skriv om ögonblick efter ögonblick som värderas och försvinner

skriv om blicken som öppnar och sluter sig inuti blicken
skriv om serierna av skuggor som glider över golven
skriv om väggarna som lyser genom väggarna

skriv förteckningarna över allt som är möjligt att förlora
skriv minnet framburet i föremål efter föremål
skriv vanmakten till ett damm över våra blanka tankar

(KLASS nr 2-2015)
Foto: Jane Morén