ETC om KLASS

I senaste numret av ETC finns det en artikel om KLASS och föreningen Arbetarskrivare.

”….Klass, som ges ut fyra gånger per år, görs för att passa både som medlemstidning och för att kunna läsas av alla som är intresserade av ämnesområdet, men har sedan den kom till också lett till ett ökat medlemsantal. Bland de tolv nummer som hittills har kommit ut av tidskriften finns ett temanummer om Joe Hill medan andra nummer har rört sig lite i området runt arbetarlitteratur, genom att till exempel ta upp arbetarkonst. Men mest handlar tidningen om de litterära genrer som fått namnet arbetarlitteratur, där varje nummer innehåller artiklar, -reportage, recensioner men också publicerade texter i form av noveller, dikter och ibland också sångtexter. Nutida författare som presenterats är bland annat Anna Jörgensdotter, Kjell Johansson, Doris Dahlin och Anamarija Todorov. Bland klassikerna finns Per-Anders Fogelström och Stig Sjödin. Utblickar görs också mot liknande litteratur på andra håll i världen.
….”

Läs hela artikeln om KLASS och föreningen Arbetarskrivare i senaste ETC