Allt du behöver veta om KLASS

KLASS på webben är ett komplement till papperstidningen som kommer ut 4 ggr per år. Främst ett arkiv av äldre texter men även utdrag ur aktuella nummer. Webbredaktör: Jane Morén

Tidskriften KLASS startades 2015 och har som ambition att lyfta fram arbetarlitteratur och litteratur med klassperspektiv. Genom reportage, kritik, samtal och debatt hoppas tidningen att kunna föra fram viktiga frågor och litteratur i ljuset. Klass ger klassamhället ansikten!

Historik
När den Göteborgsbaserade tidskriften Avsikter,  som skrev om arbetarlitteratur lades ner hösten 2014 startade en grupp om fyra personer i föreningen Arbetarskrivare upp en ny tidskrift: Carola Ankarborg, Beata Hansson, Torgny Karnstedt och Jane Morén. Tidskriften fick namnet KLASS. Första numret kom 26 mars 2015.

KLASS finns på tidskrift.nu

KLASS tilldelades Kulturtidskriftsstöd för 2017.

I redaktionen för KLASS:
Chefredaktör Jane Morén
Redaktör Beata Hansson
Grafisk design Carola Ankarborg
Ansvarig utgivare Jenny Wrangborg

Webbredaktör Jane Morén

KLASS ges ut av Föreningen Arbetarskrivare och ingår i medlemskapet på 250 kr. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och enbart en prenumeration (4 nr/år) kostar 200 kr.  Plusgiro 29 00 50 – 4. Skriv namn, adress, mejladress. Lösnummer så länge det finns säljs för 50 kr + porto.

ANNONSER:
1/4, Bredd: 87,5 mm Höjd: 127,5 mm, pris 300 kr
1/2: Bredd: 180 mm Höjd: 127,5 mm, pris 600 kr
1/1:Bredd: 180 mm Höjd: 260 mm, pris 900 kr

Utgivningsplan 2017: 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december. Manusstopp annonser tre veckor innan. Manusstopp annat material fyra veckor innan.

Mejl till reaktionen: redaktionen@tidskriftenklass.se
Telnr redaktionen: Beata: 073-600 14 63 Jane: 070-779 00 01