Om KLASS

Tidskriften KLASS har som ambition att lyfta fram arbetarlitteratur och litteratur med klassperspektiv. Genom reportage, kritik, samtal och debatt hoppas tidningen att kunna föra fram viktiga frågor och litteratur i ljuset. Klass ger klassamhället ansikten!

Chefredaktör: Beata Hansson.
Redaktör/Layout/Webbredaktör: Carola Ankarborg.

Redaktionsrådet:
Victor Estby
Henrik Johansson
Magnus Nilsson
Vesna Prekopic
Andreas Svanberg

Ansvarig utgivare: Ewa Bergdahl.

KLASS ges ut av Föreningen Arbetarskrivare och ingår i medlemskapet på 250 kr. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Utgivningsplan: 15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december. Manusstopp annonser tre veckor innan. Manusstopp annat material fyra veckor innan.

KLASS tilldelades Kulturtidskriftsstöd för 2017, 2018 och 2019.

Tidskriften KLASS startades 2015 av Jane Morén, Torgny Karnstedt, Carola Ankarborg och Beata Hansson i Föreningen Arbetarskrivare.
(Historik om KLASS)