På riktigt- porträtt från arbetslivet

Ur arkivet KLASS nr 1-2019. Intervju med konstnär Bertil Mårtensson av Jane Morén

Bertil Mårtensson är aktuell med utställningen PÅ RIKTIGT. Känner du igen dej? Arbetarporträtt och berättelser från den grafiska industrin. Projektet vill lyfta fram arbetaren och stärka gemenskapen och det fackliga intresset på arbetsplatserna.

Bertil Mårtensson arbetar på tryckeri i Malmö och är ordförande i personalklubben. För fyra år sedan diskuterade olika personalklubbsordföranden och kontaktombud från den grafiska industrin i Malmö, gemenskapen och de anställdas fackliga intresse.

– Hur skulle man kunna öka gemenskapen? Vad kunde arbetskamraterna tänkas vilja? Det var så projektet startade, som ett fackligt och politiskt arbetslivsprojekt för mer gemenskap och fackligt intresse på olika arbetsplatser.

Bertil hade en idé om ett projekt där han i text och bild skulle lyfta fram arbetskamrater inom industrin. Han sökte Arbetarnas Kulturpris i Malmö för projektet och fick det. Det räckte nästan till en Mac Book, som han behövde för att göra projektet. Och så bestämde han tid med en fotograf som skulle ta porträtten. Men fotografen dök inte upp på avtalad tid.

– Då får jag väl teckna av dem, tänkte jag. Och det var tur att det blev så. Att teckna är ett långsamt arbete och jag tror att det fick de intervjuade att känna ännu mer att jag var engagerad i projektet.

Bertil Mårtensson är en van konstnär. Även om han berättar att han aldrig tidigare har tecknat så mycket som han gjort i detta projekt, så har han målat mycket. Han började måla när han som ung och gymnasietrött lånade sin pappas staffli – pappan målade som hobby – och gick ner på stan i Lund, där han då bodde, och målade impressionistiska stadsvyer.

– Jag ställde mig i Lunds nödenkvarter, ett gammalt arbetarklassområde, fast då renoverat av välbärgade akademiker. De hade råd att handla konst, så jag levde gott då.

Efter några år utbildade han sig till reklamtecknare och fick erbjudande om jobb som AD-assistent.

– Men jag upptäckte att jag var alldeles för mycket vänster för att kunna arbeta i reklambranschen, så jag tog jobb på olika vänstertryckerier istället.

Utställningen har fått fina lovord, kallats brukskonst, man har tyckt om hans konkreta gestaltning av de intervjuades berättelser och de tecknade porträtten har gett en ytterligare dimension av närvaro. Hittills har han haft en utställning i Malmö, ramutställning som han kallar det, där bilderna inramade hängt på väggen med texterna inramade bredvid. Men han har också förberett en pop-up-utställning, som lätt går att packa i en bil och snabbt sätta upp under en kortare tid på ett fackmöte, hotell, en konferens eller liknande. Han har även tryckt upp en stor och fin katalog på 56 sidor där alla 20 porträtten och intervjuerna finns med och kanske blir det även en bok.

– Om det jag nu gjort väckt sådant gehör, varför görs inte sånt här hela tiden och mycket mer? Jag menar om tjugo berättelser från en arbetsplats väcker berättigat intresse och synliggör helt vanliga och ovanliga arbetare. Vad kan då inte berättelser från flera arbetsplatser synliggöra och berätta?

Bertil vill också hålla fram att arbetslivet även fungerar som en kulturell integrationsmotor.

– Vi har varit arbetare från tiotalet nationer på vår arbetsplats men aldrig har jag hört att vi har haft konflikter utifrån skilda härkomster även om här också finns en del med SD-sympatier. Tillsammans måste vi få jobbet gjort!

I PÅ RIKTIGT finns berättelser från 5 nationer och över fyra världsdelar. Huvudmän för projektet är Folkets Konsthall och ABF. Henrik Teleman har slutredigerat intervjutexterna.

Vill du boka utställningen eller köpa en katalog kontakta Susanne Lund på ABF susanne.lund@abf.se 070-576 1514, 040-35 24 36

FAKTARUTA:
Namn: Bertil Mårtensson.
Yrke: Pre-pressoperatör
på Malmös äldsta tryckeri,
CA Andersson.
Bostadsort: Malmö.
Inspirationskälla: Arbetskamraterna.

Bertil Mårtensson intervjuar tryckare Mickael Dahlgren

Ur KLASS nr 1-2019