Annonsera i KLASS

info från Klass till annonsörer

till annonsörer A4 PDF

Utgivningsdatum:
15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december.
Manusstopp annonser 4 veckor innan. Skicka till redaktionen@tidskriftenklass.se