Nr 2-2015

”I går fick jag nummer två av tidskriften Klass. Jag var förtjust över premiärutgåvan, men tycker nog att det andra försöket överträffar det första. Nummer ett var snyggt formgivet – nummer två är snyggare; nummer ett var fullt av intressanta artiklar – nummer två känns ännu matigare (och är fyra sidor tjockare). Till de mest läsvärda bidragen hör en artikel om Joe Hill med anledning av att det är 100 år sedan han mördades, en intervju om klass och kultur med Gunilla Kindstrand, dikter av Doris Dahlin och Emil Boss, ett porträtt av Frances Tuuloskorpi, en novell av Andreas Svanberg, en dagsvers av Victor Estby, en artikel om den japanske arbetarförfattaren Takiji Kobayashi (som i likt Joe Hill mördades av myndigheterna), en samling välskrivna recensioner, en krönika av John Swedenmark… Fullmatat var ordet. Och då har jag inte ens nämnt att numret innehåller en utförlig intervju med en viss skäggig litteraturprofessor…. Det lättaste sättet att få tag på tidskriften är att bli medlem i Föreningen Arbetarskrivare, vilket man gör genom att sätta in 200 kronor på plusgirokonto 29 00 50-4. Jag har svårt att tänka mig att man kan göra en bättre investering.” Magnus Nilsson, Malmö, professor i litteratur.

Innehåll i nr 2 -2015 (15 juni 2015). Markerade med länk finns här att läsa.

Dagsvers av Victor Estby
Illustration av Robert Nyberg
Ledare av Beata Hansson. ”Dags att ställa krav”
”Sånger som aldrig dör” Joe Hills minne lever, reportage
Hallå där Sven Wernström 90 år
Årets stipendiat: Elin Cullhed
Romanutdrag ur Elin Cullheds Gudarna
Samtal med Gunilla Kindstrand”För mig handlar det ytterst om att samtalet om kultur och konst måst vara tillgängligt för alla. Diskussionen  om en bok eller en föreställning kan fungera som demokratins farstu. Där kan engagemanget för samhället börja”
Dikt av Doris Dahlin
Dikt av Emil Boss
Porträttet: Frances Tuuloskorpi. En för alla, alla för en”
Novell av Andreas Svanberg
Utblick: Japan. ”Tankepolisen censurerade arbetarlitteraturen”
Magnus Nilsson”Arbetarlitteraturen borde läsas som en avvikelserapport”. Intervju
Ordföranden har ordet. ”Klassamhällets röster”
Medlemssnack med Erik Pousette och Jenny Tedjeza
Rakt-på-sak med Maria Hamberg
Recensioner
Sista ordet av John Swedenmark.”Proportioner”

Recensioner i detta nummer:
April i anhörigsverige av Susanna Alakoski
Fri höjd och arton andra noveller, antologi
Svart kaffe, dikter av Mats Hansson
Slutsnackat, antologi red: Frances Tuuloskorpi
Berättelser från längesedan…av Maj-Len Lyth
Familjen Vinge av Maria Sandel
Vi bara lyder av Roland Paulsen

Redaktörer: Jane Morén och Beata Hansson. I redaktionen detta nummer också Henrik Johansson. Formgivning Carola Ankarborg. Ansv. utg. Torgny Karnstedt

Finns ett fåtal nummer kvar för den som vill beställa, 50 kr plus porto: redarbetarskrivare@gmail.com