Recension: Vi bara lyder av Roland Paulsen

Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen

Roland Paulsen
Atlas (2015)

Hur står någon ut med att ägna sina arbetsdagar åt att administrera åtgärder som man vet är meningslösa?

Roland Paulsen, doktor i sociologi, studerade den statliga myndighet som fortfarande kallas Arbetsförmedlingen, fast alla vet att förmedling av arbete är det som de anställda där ägnar minst tid åt: Mindre än ett jobb per förmedlare och månad. Paulsen upptäckte att arbetsförmedlarna hade olika strategier för att orka verkställa beslut de själva egentligen inte tror på. Som att kräkas åt systemet i smyg. Eller föreställa sig att långtidsarbetslösa helt enkelt är lågbegåvade, hopplösa fall, besvärliga. Samtidigt kan Paulsen visa att den egenskap som premieras på arbetsmarknaden idag, det som kallas social kompetens, oftast inte har med kunskaper att göra. Det handlar i stället mer om förmågan att hålla sig väl med makten. Att människor inte bedöms efter vad de faktiskt utför, utan för beteende och inövad svada.

Det här är en liten bok som man lätt kan ha med sig i jackfickan men den innehåller mycket. Fakta och funderingar som är tänkvärda och borde diskuteras mer. Det är en essä som bygger på tidigare forskning om funktionell dumhet och lydnad, men den är lättläst och intressant. Inte minst intervjuerna med såväl helt vanliga fas 3-deltagare som förre chefen för Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudes-Svankvist, och arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin. Ingen av dem anser att sysselsättningsfasen någonsin fungerat – mer än som ytterligare en övning i lydnad utan ifrågasättande.

Pia Lindestrand
(KLASS nr 2-2015