Nr 1-2020

Nr 1-2020

På omslaget Helen Rådberg som vi träffat och pratat med om hennes senaste bok, Mammajournalerna. Vi har pratat med Mika Ihanus, som kommit ut med sin första roman, Fjärilen från Rovaniemi. Den handlar om att skapa sig ett eget liv trots funktionshinder och när skrivandet blir en väg till frihet. Vi får också möta barnmorskan och författaren Pia Höjeberg, som är aktuell med romanen Hanna och barnsängskriget, som handlar om en barnmorska på 1800-talet. Vi träffar också Linnea Swedenmark, som debuterar med en diktsamling om hemtjänsten. Vi minns Mary Andersson med en intervju och Ola Magnell med minnesord.

Till det går vi på utställning med Dine Malmsten som målar sin hembygd Rinkeby och ser på bilder av fotograf Jean Hermanson.
Till det skönlitterärt material från Ingemar L. Göransson, Bernt-Olov Andersson, Katarina Norppa och en essä av Martin Joviken.

Vi får läsa en krönika om att finna sin egen röst av Andreas Svanberg och i Sista ordet skriver Oscar Garcia om Tsotsilerna. Sist men inte minst får vi möta Birk Andersson som skriver om Haiku.

Chefredaktör: Jane Morén
Redaktör: Beata Hansson
Redaktör och grafisk design: Carola Ankarborg.

Vi recenserar i detta nummer:
Fattigsafari av Darren Mc Garey, Atlas förlag
Betong, berättelser från byggboden av Jacob Mathiassen, Celanders förlag
Årsboken av Sven-Olov Karlsson, Natur & Kultur
Jeppe Barbaren av Jesper Lundby, egen utgivning
Mammajournalerna, Helen Rådberg, Ordfront förlag
Lite död runt ögonen, David Ärleman, Forum
De tio årstiderna av Peter Gustavsson, Rotvälta förlag
Än finns det gott om natt av Anamarija Todorov, Rastlös förlag
Blod i gruset av Mats Jonsson, Alfabeta
Svensk folkpoesi, urval av Bengt Klintberg och Finns Zetterholm, Tiden

KLASS nr 2-2020 kommer ut 15 juni 2020.

Prenumerera 4 nr för 200 kr eller beställ lösnummer 50 kr plus porto.

Manusstopp 6 maj . Annonser 16 maj. Kontakt: redaktionen@tidskriftenklass.se
layout@tidskriftenklass.se