Kontakt med redaktionen

Vill du komma i kontakt med redaktionen för tips eller för att skicka in en artikel, novell eller dikt. Mejla redaktionen: redaktionen@tidskriftenklass.se

I redaktionen:
Chefredaktör: Beata Hansson
Redaktör,Layout: Carola Ankarborg
Ansvarig utgivare: Karin Nilsson

TIPS när det gäller Noveller. Vi har begränsat med utrymme och vi får in mycket material. Vi kan inte publicera texter längre än runt 12 000 tecken annat än i undantagsfall. Bästa textlängd är mellan 6000-10 000 tecken.
Konkurrensen är stor men vi läser allt och alla får svar. Ge inte upp om du inte kommer med, det är bara att fortsätta skriva.

Utgivning 2023:
15 mars, 15 juni, 15 september, 15 december. Manusstopp 4 veckor innan detta datum.