Delta i Klass skrivstafett!

Nu startar Klass tillsammans med författaren Micke Evhammar en skrivstafett. Nedan finns en inledning till en berättelse. Vad kommer att hända sedan? Det bestämmer du och dina medskrivare!

Vill du delta? Maila ditt intresse och ditt namn till m.evhammar@gmail.com senast den 31 mars och märkt ditt mail STAFETTEN. Du kommer sedan att få kontakt med Micke som ger dig ett nummer i stafetten, en deadline och information om antalet tecken. Nummer 1 i stafetten fortsätter på inledningen och nummer 2 på den text nummer 1 skriver etc. Resultatet blir en följetong som vi alla kan följa här i Klass och på nätet.

Då kör vi!

Natten då jag föddes slet ett åskväder sönder himlen. Min blivande mor låg på baksätet i den folkabuss som under långa tider fungerade som både hem och transportmedel för det äkta paret Lena ”Alabama Rose” Andersson och Janne ”The Flying Dutch” Berglund. Hon lindansös och biljettförsäljerska, han akrobat och trollkonstnär i lycklig förening.

Värkarna kom med en knapp minuts mellanrum och fick Lena att stöna av smärta. Janne satt sammanbiten bakom ratten och hade fullt sjå att se vägen genom de floder av regn som bestämt sig för att välkomna mig till jordelivet.

I höjd med avfarten mot Näset slog en rungande blixt ner i en månghundraårig ek och klöv den i två. Ena halvan föll med en tung suck ut över vägen och blockerade effektivt vidare färd.

– Ungen kommer nu! skrek Lena och förbannade den stund nio månader tidigare som då hade tyckts som en både spännande och intressant möjlighet. Gör nåt! För i helvete!

– Ja va fan då hade du tänkt? Trolla med knäna?

Vindrutetorkarna slog fram och åter, motorn spann på tomgång, Lenas kamp var också Jannes, men i stunden kände han sig bara hjälplös. Det var då han såg något komma fram ur den splittrade ekens inre.

… fortsättning följer.

Illustration: Kristina Eriksson och Hans-Magnus Meincke